CONSTRUCCIÓ DE POUS I ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE

Per a les poblacions de KONA, KAGHÉGA, KADIALOUK, KOURÈGUE, GUINÈA DJILAKOUNDA, ELOLE MADIÉDIAME.
Construcció, una vegada aconseguit el finançament, al llarg dels anys 2020/21

Promoure una consulta mèdica gratuïta en la zona del FOGNY, oberta al conjunt dels habitants de la zona i podent consultar almenys a 600 persones, amb la participació voluntària de metges i especialistes, infermeres i estudiants de medicina de la facultat de ZIGUINCHOR.

Lloc de realització, DJIBIDIONE, a la seu de l’alcaldia de la comunitat rural, comarca del mateix nom, districte de SINDIAN, departament de BIGNONA, regió de ZIGUINCHOR (Senegal)

Un dels problemes més rellevants amb que ens trobem és la dificultat d’accés al subministrament d’aigua potable en el conjunt de les poblacions del Fogny Nord. L’accés a l’aigua és un dret fonamental de les persones i com a tal dret la població del Fogny Nord en vol gaudir amb totes les condicions de satisfacció que comporta.

En aquesta zona quan el conflicte amb la guerrilla era actiu, es van utilitzar els pous estratègicament per debilitar al contrari i molts d’ells van ser enverinats, i per tant irrecuperables. Una vegada el conflicte es va apaivagant, es dona la situació que en moltes zones no s’han pogut excavar pous nous, i els que queden estan força deteriorats, quan no assecats, i no es poden fer servir.

En aquest context una de les mancances més evidents és l’accés a l’aigua potable d’una manera adequada i amb garanties de salubritat. Els pous existents a la regió, excepte en comptades ocasions, no ofereixen cap garantia sanitària .

Per pal·liar aquest greuge, des de l’any 2008 l’Association CPAS treballa activament en la zona del Fogny, en el marc del programa Karonghen, sostingut i parcialment finançat per Mans Unides i tenint com a principal finançador l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID).

Pero en els darrers anys aquest programa ha vist reduïts notablement el seu pressupost. I a més hi ha poblacions que queden fora del radi d’acció d’aquesta intervenció i que també contemplen necessitats detectades i no satisfetes.

És en aquest  escenari que sorgeix la demanda d’afrontar la problemàtica de l’abastiment d’aigua.

La capa freàtica de la zona és profunda i sovint sorrosa, el que fa que si els pous no estan construïts amb uns criteris de solidesa i durabilitat contrastats, pateixin una ràpida degradació. Aquesta fragilitat del pous actuals permet que s’escoli l’aigua de pluja als mateixos, sense cap mena de filtre i augmentin les possibilitats de contaminació de les aigües amb el conseqüent risc per la salut. Els nous pous es construeixen per equips de professionals de la zona especialitzats en aquest domini, amb llarga experiència i que ja han realitzat altres actuacions en col·laboració amb l’Association CPAS.

Alguns dels pous actuals dels que s’abasteix la població, sovint estan allunyats dels pobles  i el temps que les dones empren per procurar aigua a la llar és molt gran  i l’esforç a realitzar molt feixuc. Un dels punts importants on tenir abastiment d’aigua potable és a les escoles. Poder disposar d’aigua pels alumnes i mestres permet un correcte desenvolupament de les activitats educatives i és garantia de bona salut escolar.

  MAPA ADMINISTRATIU DE LA REGIÓ DE ZIGUINCHOR