DIA INTERNACIONAL DE L’EDUCACIÓ

L’any 2018 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener com a Dia Internacional de l’Educació.

S’ha establert considerant que l’educació és un dret humà (art.26 Declaració Universal dels Drets Humans), un bé públic i una responsabilitat col·lectiva.

Perquè aquest dret sigui possible cal la igualtat d’oportunitats i l’accés universal a l’educació.

Escola de Diembering (Senegal)

L’any 2016 en la cimera celebrada en Incheon (Corea del Sud) es van establir els objectius de l’agenda 2030 lligats a l’educació: una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, així com d’aprenentatge permanent per a tothom.

Enguany, totes les actuacions previstes s’han vist afectades a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Una situació que en diferents indrets del món ha provocat l’empobriment de moltes famílies, els fills de les quals han hagut d’abandonar l’escola, especialment les nenes. Sense una educació bàsica aquestes nenes són encara més vulnerables.

Volem fer referència a Malala Yousafzai, activista pakistanesa que va rebre el premi Nobel de la Pau el 2014 per defensar i lluitar a favor del dret a l’educació de les nenes i les dones. Va comptar sempre amb el suport del seu pare, professor de primària, i de la seva família. El 2012 amb 15 anys va patir un atac terrorista per part dels talibans pel fet que anava a l’escola, però malgrat tot ella ha continuat la lluita.

Sovint els nens i nenes es veuen obligats a treballar en condicions depriments per ajudar la família. Vivim contínuament en un món ple de contradiccions. Defensem que les empreses no contractin mà d’obra infantil (per a que els infants puguin gaudir de la seva infantesa i anar a l’escola), però per una altra banda, continuem comprant productes fets en fàbriques on es vulneren els drets fonamentals d’aquests infants.

Cal observar altres situacions com la dels països immersos en conflictes bèl·lics on existeix una gran dificultat per l’assistència a les institucions educatives.

Quant als països més desenvolupats i en segons en quins àmbits es presenten altres dificultats educatives com l’absentisme escolar o abandonament d’estudis per desinterès, desmotivació o falta d’autoestima. Quant a la transmissió de valors s’observa manca de solidaritat i de saber posar-se al lloc de l’altre per tal de valorar-lo i respectar-lo en les seves diferències.
També volem fer referència al fenomen migratori. La formació educativa en els països en vies de desenvolupament, pot servir de fre perquè els joves no emigrin.

Nova escola a Kabounkout (Senegal)

En aquesta línia, la Fundació Kassumay dins dels seus projectes té molt present l’acció educativa. L’any 2014 es va construir una escola a Kabounkout i actualment s’està fent un institut de secundària a Sindian. Així com la formació agrícola i de gestió de les hortes amb les dones com també l’assessorament en la transformació dels seus productes.

Apostem fermament per l’Educació.

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL D’ ÀFRICA

FESTA DEL COMERÇ JUST 2022

VUIT DE MARÇ A LA CASAMANCE

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

DIA UNIVERSAL DEL NEN 2021

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU 2021

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

DIA MUNDIAL DE LA POESIA

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DRETS DELS INFANTS

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA