DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

L’any 2007 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 20 de febrer com a Dia Mundial de la Justícia Social. Van basar aquesta decisió amb l’afirmació de que la justícia global és un principi fonamental per la convivència pacífica i pròspera, i que constitueix el nucli de la seva pròpia missió per a promoure el desenvolupament i la dignitat humana.Encapçalem la celebració d’aquesta diada amb aquesta contextualització que ja hem usat amb anterioritat, i seguim amb una síntesi prou entenedora del que representa aquest valor representat en dues paraules.

La Justícia Social és un valor que promou el respecte igualitari dels drets i les obligacions de cada ésser humà a la seva societat. La Justícia Social se centra en el repartiment just i equitatiu dels béns i serveis bàsics necessaris per al desenvolupament i la pertinença d’una persona a la societat, com per exemple el benestar socioafectiu, l’educació, la salut i els drets humans.I trobem entre molts mots la paraula pertinença. En aquest punt ens podem fer tantes preguntes com ens vinguin al cap, i probablement algunes no tindran una resposta que ens sigui amable. Jo pertanyo a la societat que vull, a la que escullo, a la que desitjo? Tinc el dret de pertànyer a una societat volguda? Formo part d’una societat acollidora? Se’m reconeix la pertinença a alguna societat? Molts dels que habitem el nord benestant no hem tingut massa necessitat de fer-nos preguntes d’aquest tipus, potser perquè tenim assumida la posició que ens toca (com apadrinats per una fada) per haver nascut a un indret determinat , potser perquè tenim una mirada atrapada en el nostre entorn més proper, potser perquè pensem que només hi ha una manera de viure que s’ajusta al què hem fet sempre i ens va prou bé, potser perquè la panxa mai ens ha demanat calmar un dolor estès i perllongat… a saber. I si la meva pertinença la tinc assumida i reconeguda, o ni tan sols me la plantejo perquè no em suposa un malestar, puc afirmar que tothom pertany a algun indret? A alguna comunitat? A algun grup? Al conjunt de persones, lleis, normes, costums, objectes, béns, serveis i drets que conformen el que anomenem societat? Si hi ha persones que no poden viure aquesta pertinença que els situaria en un pla d’equitat i justícia amb els seus semblant, sovint negada per la mateixa societat que promulga l’acollida i la solidaritat, aleshores ens queda molta feina per fer tant en l’àmbit personal com col•lectiu per encaminar-nos en aquest sender que condueix a la Justícia Social.

Des de la Fundació Kassumay continuem compartint els valors que fonamenten i promouen aquest concepte que avui hem focalitzat només en un mot, però que és d’una magnitud extraordinària i que creiem que és essencial per provocar algun tipus de canvi en aquest món que intuïm ferit per la ignorància, els abusos de poder, l’explotació desigual i abusiva de recursos, per la manca de respecte dels drets de les persones i per la manca de respecte a la terra que ens acull. La Justícia Social és el primer pas per assolir la Justícia Global.

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL

DIA INTERNACIONAL D’ ÀFRICA

FESTA DEL COMERÇ JUST 2022

VUIT DE MARÇ A LA CASAMANCE

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

DIA UNIVERSAL DEL NEN 2021

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU 2021

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

DIA MUNDIAL DE LA POESIA

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DRETS DELS INFANTS

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA