HORTA A GUINÉA DJILAKOUNDA

Construcció, dotació i posada en funcionament d’una horta per a dones a Guinéa Djilakouda. La prioritat d’aquest projecte és l’augment i diversificació d’activitats agrícoles productives i generadores d’ingressos.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’AJUNTAMENT DE BEGUES, AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT i la FUNDACIÓ KASSUMAY.

Una horta comunitària femenina és explotada i gestionada per l’Agrupació de Dones del barri o del poble beneficiari. Aquest tipus d’activitats productives comunitàries tenen múltiples beneficis per a les dones com ara:

– Generació d’ingressos propis.
– Millora del règim alimentari de les famílies.
– Generació de llocs de treball a temps parcial.
– Formacions diverses: tècniques agrícoles, gestió bàsica, seguretat alimentària…
– Provoca la cohesió i l’organització del grup productor.
– Permet a les diferents agrupacions femenines intercanviar experiències i crear conglomerats d’agrupacions per definir estratègies plurisectorials conjuntes.
– Canvia i potencia molt el rol de la dona al si de la llar i de la comunitat.

S’ha constituït una agrupació de dones treballadores amb 65 membres, anomenada GIE USSOFORAL, a la població de Guinéa Djilakounda.

Es va inaugurar al mes de gener de l’any 2019.