MATERNITAT DE KABOUNKOUT -I-

Us volem explicar pas a pas l’evolució del projecte de construcció i dotació de la Maternitat de Kabounkout. Us animem a seguir aquest bloc.

PERQUÈ UNA MATERNITAT A KABOUNKOUT?

A Kabounkout disposen d’un Centre de Salut des del 2016 fruit de la col·laboració amb la FUNDACIÓ KASSUMAY. La condició que posa el govern del Senegal per a reconèixer el Centre com a tal, és que al costat del mateix hi hagi una Maternitat.

Aleshores l’Administració dona el vist i plau i dota el complex sanitari amb un infermer titulat, un tècnic sanitari i una llevadora, fent-se càrrec dels sous i el Ministeri de Salut hi facilita la provisió de medicaments.

Les funcions de la Fundació Kassumay són les de subministrar suport tècnic i organitzatiu, recursos econòmics i controlar l’execució del projecte. Aquesta tasca es realitza conjuntament amb la nostra contrapart a Senegal, constituïda pel l’Association CPAS (Centre de Promoció Agrícola i Social); mitjançant la firma d’un conveni.

 

UBICACIÓ FUTURA MATERNITAT

El cost econòmic d’aquest projecte és de 58.089,71 euros. I per assolir aquesta xifra es va presentar el projecte a Mans Unides d’Andorra i el Govern d’Andorra l’any 2017.

Després d’avaluar la proposta van donar la seva acceptació i és d’aquesta manera que la construcció de la Maternitat, s’han iniciat les obres de construcció.

Les destinatàries directes del Centre d’atenció materno infantil objecte d’aquest projecte són tota la població femenina en estat de gestació i els nous nats i les seves mares de la zona, en la qual el poblat més important és Kabounkout, amb un radi d’afectació de 20 km. L’estimació de població total beneficiària és d’uns 11.000 habitants.

 

DARRERE CENTRE SALUT DE KABOUNKOUT

Més informació  AQUÍ

CONTINUARA…

FAMÍLIA SENEGAL

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

TREBALLEM A LES ESCOLES

A L’ÀFRICA LA MÚSICA ÉS VIDA

LLIBRES AFRICANS 2020

MATERNITAT DE KABOUNKOUT – i XIII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -XII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -XI-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -X-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -IX-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -VIII-

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-VII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-VI-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-V-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-IV-

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-III-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -II-

LA WEB JA ENS DONA APORTACIONS

CASAMANCE LA MIRADA DE LES DONES