ASSOCIATION KOUKAMOUTE

L’Association Koukamoute de M’lomp, Basse Casamance, sud-oest del Senegal, està integrada per 45 dones discapacitades físiques, d’entre les quals 15 treballen al seu domicili per la impossibilitat de traslladar-se a les instal·lacions de la cooperativa.

Amb la seva presència efectiva podrien gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de treballadors i rebre qualsevol tipus de formació que se’ls ofereixi.

És va fer una dotació de 15 cadires de rodes, també és va fer una millora del Centre i iniciar un programa de alfabetització. Aquest projecte ha estat possible gràcies a AFOBOI i l’ASSOCIACIÓ MONTSIÓ.

Adequació i millora del centre amb la construcció d’un mur. I la formació / alfabetització del grup.

El lliurament de les cadires es va fer l’any 2018, construcció d’un mur i el programa d’alfabetització s’han fet l’any 2019.