ASSOCIATION KALAAMISOO

L’Associació Kalaamisoo d’Oussouye, Basse Casamance, sud-oest del Senegal, està integrada per 45 dones i homes discapacitats físics, d’entre les quals 15 treballen al seu domicili per la impossibilitat de traslladar-se a les instal·lacions de la cooperativa.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al GRUP T-AUTOMOCIÓ de Sant Boi de Llobregat.

Aquesta millora també els permet de participar d’una manera activa i visible en la producció de la cooperativa, així com enfortir les seves relacions personals amb d’altres membres de la comunitat.

Amb la seva presència efectiva podrien gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de treballadors i rebre qualsevol tipus de formació que se’ls ofereixi.

El lliurament de les cadires es va fer l’any 2015