ESCOLA DE KABOUNKOUT

L’escola de Kabounkout, Comunitat Rural de Djibidione, zona de Fogny Nord, Regió de la Basse Casamance, Sud del Senegal, rep també nens dels pobles del voltant com: Djinéa Djilacounda, Grand Kanao, Karounor Narang, Oupeut, Bounièye, Kona i Niaéré.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’AJUNTAMENT DE BEGUES, FUNDACIÓ ISOLANA i FUNDACIÓ KASSUMAY.

La construcció d’aquesta escola va tenir com a objectiu la dotació i millora de la infraestructura educativa mitjançant la formació reglada dels nens d’entre 6 i 12 anys i alhora la introducció dels hàbits higiènics de la població infantil de Kabounkout i nuclis rurals propers.

L’escola acull més de 130 nens i nenes.
Es va donar prioritat a aquest projecte per l’esfondrament d’una aula de l’escola antiga.

Es va inaugurar l’any 2015, amb el curs escolar 2015/16.