PROJECTE DE FORMACIÓ DE TRANSFORMATS AGROALIMENTARIS

Aquest projecte de formació és preveu realitzar-ho al llarg de l’any 2020 per les per a les Hortes de Guinéa Djilakounda i Elole Madiédiame i per les hortes de Kourègue i Kabounkout la realització està prevista per l’any 2021.

Des de la Fundació KASSUMAY hem apostat per fer un pas enllà que pugui complementar els projectes de les hortes que tan bon resultat estan donant. Això és tradueix en un projecte de formació a dones.

Aquesta formació en transformats agroalimentaris s’enquadra en la valorització dels productes locals comestibles per procurar ingressos addicionals a les famílies i també incentivar el consum d’aquests productes. Aquesta formació  mira també de reforçar la protecció social de les famílies i dels seus mitjans de subsistència.

Amb aquesta actuació es cerca millorar el nivell de vida de les comunitats gràcies a la transformació de productes agroforestals locals, formant les dones en el camp de la transformació i valorització dels productes hortícoles locals.

Pel que fa a la formació nutricional, es cerca millorar el nivell de vida de les comunitats gràcies a millors pràctiques nutricionals mitjançant formació en nutrició, cuina, conservació, transformació i valorització de productes d’horta locals.

Amb aquesta actuació es pretén promoure el consum regular  a les llars de les dones formades, de productes agroforestals autòctons de qualitat i sobretot els obtinguts de la producció de les hortes, per tal de millorar la dieta alimentària local, en especial la dels infants, i així integrar els productes d’horta de qualitat en la nutrició habitual de forma permanent.

I de manera específica associar els diferents aliments en la dieta per tal de millorar els hàbits nutricionals dels nens de 6 a 59 mesos, les dones embarassades i alletats i de la població en general.

La formació els pot permetre preparar menjars variats i rics a partir de productes que són disponibles a la localitat, incloent-hi els productes tradicionals amb gran valor nutritiu (niébé, llegums, etc.) posant-los en valor i promocionant els seu consum.