HORTA ELOLE MADIÉDIAME 1

Construcció, dotació i posada en funcionament d’una horta per a dones a Elode Madiédiame. La prioritat d’aquest projecte és l’augment i diversificació d’activitats agrícoles productives i generadores d’ingressos.

Una horta comunitària femenina és explotada i gestionada per l’Agrupació de Dones del barri o del poble beneficiari. Aquest tipus d’activitats productives comunitàries tenen múltiples beneficis per a les dones com ara:

– Generació d’ingressos propis.
– Millora del règim alimentari de les famílies.
– Generació de llocs de treball a temps parcial.
– Formacions diverses: tècniques agrícoles, gestió bàsica, seguretat alimentària…
– Provoca la cohesió i l’organització del grup productor.
– Permet a les diferents agrupacions femenines intercanviar experiències i crear conglomerats d’agrupacions per definir estratègies plurisectorials conjuntes.
– Canvia i potencia molt el rol de la dona al si de la llar i de la comunitat.

S’ha constituït una agrupació de dones treballadores amb 128 membres, anomenada GIE DIAMORAAL a la població d’Elole Madiédiame.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la FUNDACIÓ KASSUMAY. Fins abans de la realització construcció d’aquest projecte a la població d’Elole Madiédiame, cap ONG pel desenvolupament havia realitzat cap actuació, amb una població de més de 666 persones.

Es va inaugurar al mes de gener de l’any 2019.

Degut, al gran nombre de dones de l’Agrupació de l’horta d’Elole Madiédiame, la Fundació Kassumay, ha decidit fer una segona horta, que s’està construït en l’actualitat.