HORTA ELOLE MADIÉDIAME 1

Construcció, dotació i posada en funcionament d’una horta per a dones a Elode Madiédiame. La prioritat d’aquest projecte és l’augment i diversificació d’activitats agrícoles productives i generadores d’ingressos.

Una horta comunitària femenina és explotada i gestionada per l’Agrupació de Dones del barri o del poble beneficiari. Aquest tipus d’activitats productives comunitàries tenen múltiples beneficis per a les dones com ara:

– Generació d’ingressos propis.
– Millora del règim alimentari de les famílies.
– Generació de llocs de treball a temps parcial.
– Formacions diverses: tècniques agrícoles, gestió bàsica, seguretat alimentària…
– Provoca la cohesió i l’organització del grup productor.
– Permet a les diferents agrupacions femenines intercanviar experiències i crear conglomerats d’agrupacions per definir estratègies plurisectorials conjuntes.
– Canvia i potencia molt el rol de la dona al si de la llar i de la comunitat.

S’ha constituït una agrupació de dones treballadores amb 128 membres, anomenada GIE DIAMORAAL a la població d’Elole Madiédiame.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la FUNDACIÓ KASSUMAY. Fins abans de la realització construcció d’aquest projecte a la població d’Elole Madiédiame, cap ONG pel desenvolupament havia realitzat cap actuació en aquesta població de més de 666 persones.

Es va construir als any 2017/2018

Degut, al gran nombre de dones de l’Agrupació de l’horta d’Elole Madiédiame, la Fundació Kassumay, ha decidit fer una segona horta, que s’està construït en l’actualitat.