FEM 25 ANYS

La fundació Kassumay és una organització no lucrativa que treballa per el desenvolupament integral de les persones, prioritàriament a la Casamance al Senegal i enguany fa 25 anys.

Kassumay per a Tothom. Us volem donar la benvinguda amb aquesta expressió pròpia de l’ètnia diolà, majoritària a la Casamance, regió del sud del Senegal, on desenvolupem els nostres projectes. Es pot traduir per: PAU. I nosaltres li hem afegit… per a Tothom, fent referència a l’Associació Tothom, embrió de la Fundació.

Aquesta expressió porta implícita l’actitud de solidaritat més gran que es pot desitjar a algú. Desitjant pau a tothom, expressem el nostre imaginari com a entitat; una societat que visqui en pau és una societat que pot plantejar-se el seu projecte de futur i progrés. En aquest projecte de futur, nosaltres hi volem contribuir amb el nostre granet de sorra.

A les nostres visites a la zona hem aprés a usar sovint aquesta salutació amb els naturals del país i potser per ser un mot desconegut fins aleshores per nosaltres, pel seu especial significat, per la relació de proximitat que permet de manera tan senzilla i per la calidesa que es percep en la salutació se’ns va acudir batejar la nostra fundació amb aquesta expressió: Kassumay per a Tothom

La població senegalesa és majoritàriament musulmana -entre un 88% i un 94% aproximadament- encara que la pràctica d’aquesta religió és altament moderada i tolerant amb d’altres creences. Per aquesta raó la salutació més habitual és la comú en totes les societats musulmanes del planeta, és a dir, As salaam alaykum, que ve a significar: la Pau sigui amb tu; i la resposta adequada és Wa alaykum as-salaam, és a dir: I també amb tu.

Però al sud del Senegal, on està situada la regió de la Basse Casamance, actualment objectiu de la nostra col·laboració, és on es troba la comunitat cristiana més important formada tant per catòlics com animistes. És per això que en aquesta zona la salutació comuna és Kassumay, a la que el saludat respon igualment amb Kassumay. Aquesta paraula l’usen els membres de l’ètnia diolà també anomenada joola.

Aquesta expressió és de difícil transcripció ja que els idiomes natius d’aquesta zona són únicament d’ús oral i no disposen d’una gramàtica estandarditzada. També el seu significat és difícil de traduir al nostre idioma, però allò que és pot donar per vàlid seria: Pau, encara que en alguna publicació s’ha preferit traduir per Bon dia, pot ser per fer correspondre la salutació amb la de les nostres terres.

En la nostra visita a la Casamance, allà pel desembre del 2005, vam aprendre a usar sovint aquesta salutació amb els naturals del país i potser per ser un mot desconegut fins aleshores per nosaltres, pel seu especial significat, també per la relació de tu a tu que permet de manera tant senzilla i per la calidesa que es percep en la salutació (lluny del nostre simple i a vegades asèptic, hola o bon dia, tarda o nit) se’ns va acudir batejar la nostra fundació amb aquest nom i afegir-li a continuació per a tothom, fent alhora referència a l’Associació TOTHOM, sense la qual potser a hores d’ara no estaríem parlant actualment de la Fundació Kassumay.

Amb aquest nom hem volgut fer referència implícita a l’article 4 de la fundació que diu: La fundació tendirà a atendre les necessitats de la regió de la Casamance (Senegal), amb la possibilitat d’estendre les actuacions a altres zones.