CENTRE DE SALUT DE KABOUNKOUT

Consisteix en la construcció d’un centre de salut dotat de sala d’espera, consultori, sala de cures, laboratori, sala d’hospitalització amb capacitat per a tres llits, dutxa, lavabo i farmàcia.

Es va inaugurar el mes de març de 2016.

La nostra fundació treballa per al desenvolupament integral de les persones a La Casamance (Senegal). Donem suport i financem projectes sorgits de la realitat social de la zona que ens arriben a través de les nostres contraparts. Això ens permet cooperar partint de situacions reals i amb equips locals que es responsabilitzen del seu manteniment i funcionament.

Accions:

  • Aconseguir finançament per a la construcció d’equipaments que milloren la vida de les persones.
  • Suport d’iniciatives locals i comercialització dels seus productes.
  • Puntualment financem i donem suport a projectes assistencials.
  • Accions de sensibilització que contribueixen a millorar opinió dels participants en temes com la diversitat, cooperació i solidaritat.