KASSUMAY QUE LA PAU SIGUI AMB TU

CENTRE DE SALUT DE KABOUNKOUT

Consisteix en la construcció d’un centre de salut dotat de sala d’espera, consultori, sala de cures, laboratori, sala d’hospitalització amb capacitat per a tres llits, dutxa, lavabo i farmàcia.

Es va inaugurar el mes de març de 2016.

La nostra fundació treballa per al desenvolupament integral de les persones a La Casamance (Senegal). Donem suport i financem projectes sorgits de la realitat social de la zona que ens arriben a través de les nostres contraparts. Això ens permet cooperar partint de situacions reals i amb equips locals que es responsabilitzen del seu manteniment i funcionament.

Accions:

  • Aconseguir finançament per a la construcció d’equipaments que milloren la vida de les persones.
  • Suport d’iniciatives locals i comercialització dels seus productes.
  • Puntualment financem i donem suport a projectes assistencials.
  • Accions de sensibilització que contribueixen a millorar opinió dels participants en temes com la diversitat, cooperació i solidaritat.

MATERNITAT DE KABOUNKOUT – i XIII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -XII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -XI-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -X-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -IX-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -VIII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-VII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-VI-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-V-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-IV-

EL RAMADÀ

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-III-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -II-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -I-