DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

Dia Mundial de la Salut Mental

La definició més clàssica de Salut és remunta a l’enunciat que l’OMS va fer l’any 1948 i que encara perdura i que resa: “Salut és un estat de complet benestar físic, psíquic (mental) i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”.

Més endavant, a la reunió sobre Promoció de la Salut organitzada per l’OMS a Ottawa (1986) es va afegir: “La capacitat de les persones per a fer front a desafiaments i canvis”  Aquí s’inclou l’aspecte funcional a més del físic, mental i social.

Així doncs, la Salut Mental no és només l’absència d’un trastorn mental. L’OMS la defineix com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma fructífera i fer una contribució a la seva comunitat.

Centre Salut Mental Dalai Xel de Thiès - Senegal Centre de Salut Mental Dalal Xel de Thiès

Tothom té salut mental, igual que tothom té salut física.

En aquest dia mundial de la Salut Mental ens cal visibilitzar un cop més que a les societats dels països empobrits els serveis sanitaris ordinaris sovint són d’una precarietat alarmant, i per extensió l’atenció a la Salut Mental és tant o més precària, quan no inexistent.

Centre Salut Mental Émile Badiane de Ziguinchor Centre de Salut Mental Emile Badiane de Ziguinchor

Les societats que es preocupen de la salut mental de la seva ciutadania i la cuiden generen més benestar col·lectiu i promouen que les persones que hi conviuen tinguin més capacitat i recursos per sobreposar-se a les adversitats de la vida.

Centre Salut Mental Émile Badiane de Ziguinchor -Dependències Centre de Salut Mental Emile Badiane de Ziguinchor

Des de La Fundació Kassumay alcem en aquesta ocasió la veu per exclamar-nos davant la manca d’accés a les atencions mèdiques en tantes part del mon i avui en concret a la manca de consultes i cures en Salut Mental, que sovint és la gran oblidada i fins i tot invisibilitzada. En alguns territoris els trastorns i les malalties mentals són considerades malediccions i són un estigma terrible per a qui les pateix. Ens queda a tots un llarg camí per assolir uns serveis d’atenció en Salut Mental universals de qualitat arreu i ser protagonistes en l’acceptació i solidaritat amb els afectats.

FAMÍLIA SENEGAL

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

TREBALLEM A LES ESCOLES

A L’ÀFRICA LA MÚSICA ÉS VIDA

LLIBRES AFRICANS 2020

MATERNITAT DE KABOUNKOUT – i XIII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -XII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -XI-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -X-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -IX-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -VIII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-VII-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-VI-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-V-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-IV-

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

MATERNITAT DE KABOUNKOUT-III-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -II-

MATERNITAT DE KABOUNKOUT -I-

LA WEB JA ENS DONA APORTACIONS

CASAMANCE LA MIRADA DE LES DONES