DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

La Declaració Universal dels Drets Humans, que podem englobar en drets civils ,polítics, econòmics ,socials , culturals i mediambientals és fruit de l’esforç de la comunitat internacional per establir un sistema de protecció per al seu respecte, i és la principal via per promoure la pau i posar límit a l’abús dels qui utilitzen les seves posicions de poder i la violència física, estructural i simbòlica per anul•lar, sotmetre i ultratjar a persones, comunitats i poblacions senceres: es menyscaba així el principi d’humanitat consagrat en la Declaració Universal dels Drets Humans

I fins aquí l’encapçalament de l’ideal que pretenia un món millor on totes les persones gaudissin del fet de ser-ho,amb dignitat i respecte. Any 2021 , en el que estem en possessió i disposició del més alt nivell de tecnologia, de mobilitat,de productivitat, de coneixement científic, de retrospectiva històrica,d’accés a la cultura.

I tanmateix hem d’escoltar dia si ,dia també, que aquí o allí hi ha hagut flagrants vulneracions dels drets humans : tortures i desaparicions ,principalment en règims poc o gens democràtics ; violències contra les dones de tot tipus ; atacs armats d’uns i d’altres; accés a l’alimentació denegat; accés a la vivenda no garantit; accés a l’educació limitat ; ferides mediambientals ; escassetat de sortides laborals; mordasses a la llibertat d’expressió; repressió per estimar ;pena de mort.

El reguitzell podria ser ben llarg,però amb aquesta mostra n’hi ha més que suficient per adonar-nos de que no n’hi ha prou amb uns escrits meravellosos i uns països signataris. El compliment dels Drets Humans és més enllà d’una tasca individual, una obligació pels governants que representen els països signants que han de vetllar per la seva implementació i aplicació.

Malauradament estem encara lluny d’assolir el que de moment roman un desig. La humanitat que proclamem fins i tot amb orgull, sovint queda embrutida per totes les vulneracions i incompliments d’aquests drets que suposadament ens hem donat entre tots i per a tots. Des de la Fundació Kassumay,sense ingenuïtat i amb coherència, seguirem fitant en el nostre entorn més proper i també arreu del món ,el respecte i el compliment d’aquests drets.

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT 2024

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL D’ ÀFRICA

FESTA DEL COMERÇ JUST 2022

VUIT DE MARÇ A LA CASAMANCE

DIA UNIVERSAL DEL NEN 2021

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU 2021

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

DIA MUNDIAL DE LA POESIA

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DRETS DELS INFANTS

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA