DIA INTERNACIONAL PER L’ERRADICACIÓ DE LA POBRESA

El 25 de septiembre de 2015, 193 países nos comprometimos con los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos persiguen la igualdad entre las PERSONAS , proteger el PLANETA y asegurar la PROSPERIDAD como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS . Una España que haya alcanzado los ODS en 2030 será el país con el que todos y todas soñamos. Por eso, la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de la acción de Gobierno.

El paràgraf en negreta i rectangles de colors està copiat i enganxat des de: https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm on ha quedat molt vistós i amb un toc d’alegria.

El primer dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és justament el de l’Erradicació de la Pobresa; fer desaparèixer la pobresa en totes les seves formes i manifestacions. Que 193 països s’hagin adherit a tan lloable fita hauria de ser un motiu de goig i de recuperació en l’esperança en la humanitat, que tan sovint ens fuig quan constatem el dia a dia de la deriva d’aquest món que reivindiquem nostre.

La pobresa es pot erradicar? De moment aclarir que el concepte objecte de l’erradicació és la pobresa extrema, terme que per si mateix és esfereïdor, ja que redunda en si mateix.

Ja fa algunes dècades, alguns experts parlaven del repartiment de recursos, de l’accés a l’aigua, del respecte de drets, de la cura del planeta i un reguitzell prou extens de consideracions que tenien a veure amb la suposada i desitjada (no sembla ser que per tothom) erradicació de la pobresa. Ens trobem a dia d’avui amb tots els avenços que ens ha aportat la velocitat de l’anomenada evolució tecnològica parlant sobre els mateixos temes i sense veure-hi gens clar.

Els nostres dirigents que diuen somniar un cert país el 2030, segueixen amb el discurs del creixement continu i infinit -com la majoria dels governs occidentals i/o rics- que és del tot incompatible amb l’assoliment dels ODS, ja que les diferències que es generen amb aquestes tendències agreugen les problemàtiques que suposadament es pretenen combatre. Un cop més hem de fingir un somriure davant les declaracions d’intencions i estar alertes per alçar la veu i fer-nos presents si com fins ara, hi ha massa fum per a tan poques flames.

La FUNDACIÓ KASSUMAY dona i donarà suport a totes aquelles accions reals que condueixin a l’assoliment d’aquest primer ODS i de la resta.

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL D’ ÀFRICA

FESTA DEL COMERÇ JUST 2022

VUIT DE MARÇ A LA CASAMANCE

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

DIA UNIVERSAL DEL NEN 2021

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU 2021

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

DIA MUNDIAL DE LA POESIA

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DRETS DELS INFANTS

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA