DIA UNIVERSAL DEL NEN 2021

A la Convenció sobre els Drets de la infància estan recollits els drets humans del nen i va ser un vint de novembre de 1989 quan va ser aprovada com a tractat internacional dels drets humans. Actualment està reconeguda a nivell mundial, excepte pels Estats Units de Nord Amèrica. La Convenció dels Drets del nen va ser aprovada com a llei en 1990.


¨La Convenció, al llarg dels 54 articles, reconeix que els nens (éssers humans menors de 18 anys) son individus amb dret de ple desenvolupament físic, mental i social, amb el dret d’expressar lliurement les seves opinions¨.

Malgrat que els drets dels infants estan recollits en aquesta Assemblea, es vulneren cada dia. L’abús de poder dels adults als àmbits familiars, institucionals i socials fa que es trobin en situacions d’explotació laboral, de prostitució, de venda, utilitzats per a la guerra i altres atrocitats que es cometen amb els nens i nenes en diferents països del món. El maltractament infantil, o no oferir-los una atenció adequada, s’ha de mirar més enllà del compromís ètic. És un deure ciutadà millorar les seva vida i una obligació dels sectors polítics, socials i professionals.


Se celebren assemblees del G20, assemblees del clima, de la CEE, d’Iberoamèrica i moltes altres. ¿No seria també necessari que al G20, per posar un exemple, es pogués tractar com poder evitar els maltractaments als infants i millorar les seves condicions de vida?. De poc servirà tantes mesures climàtiques, pandèmiques o econòmiques, si aquests infants maltractats o no atesos adequadament, quan siguin grans, no estaran en condicions ni físiques ni psíquiques de crear un món millor.

Més informació: https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA RURAL

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL D’ ÀFRICA

FESTA DEL COMERÇ JUST 2022

VUIT DE MARÇ A LA CASAMANCE

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU 2021

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

DIA MUNDIAL DE LA POESIA

DIA DE LA DONA

DIA MUNDIAL DE LA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DRETS DELS INFANTS

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

DIA INTERNACIONAL D’ÀFRICA